myteacher.gr: IB - Foundation

IB - Foundation


Σύγκριση των 2 πιο δημοφιλών Τρόπων Πρόσβασης-Εισαγωγής
σε Πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας
IB vs. Foundation
Το Συνολικό Κόστος αν επιλέξει κανείς ΙΒ
για να προετοιμαστεί και να εισαχθεί για Σπουδές
σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο,είναι σαφώς πολλαπλάσιο
(μέχρι και 10/πλάσιο) από το κόστος ενός Foundation.

(σας αναφέρουμε σχόλιο ακριβώς όπως με πικρία
μας το περιέγραψε ένας γονιός που το ένα του παιδί
ακολούθησε IB ενώ το άλλο έκανε Foundation Programme:
«με το ΙΒ είναι σα να πληρώσαμε
2 Bachelor και πήραμε 1»
)

Το σύνολο των εξόδων των 2 ετών για το ΙΒ φτάνει στο σημαντικά μεγάλο ποσό των 50,000 Ευρώ, όσα δηλαδή θα είναι περίπου τα έξοδα ολόκληρης της 3/ετίας των σπουδών για το Bachelor στη Μ. Βρετανία.

Ουσιαστικό και μοναδικό προνόμιο του ΙΒ είναι η δυνατότητα πρόσβασης στα 4 μεγάλα Πανεπιστήμια Oxford, Cambridge, Imperial, LSE. Αλλά πάλι από όσους δίνουν εξετάσεις ΙΒ μόνο το 5% εισάγεται τελικά στα 4 αυτά ιδρύματα, ενώ το υπόλοιπο 95% σπουδάζει στα ίδια υπόλοιπα ιδρύματα που μπορεί κανείς να εισαχθεί με Foundation και ταυτόχρονα να εξοικονομήσει περίπου 45,000 Ευρώ, όσο το συνολικό* κόστος των 2,5+ από τα 3 έτη των σπουδών στη Βρετανία (*διαμονή, σίτηση, μεταφορικά, δίδακτρα, βιβλία, διασκέδαση κλπ).
Αναλυτικά
Διάρκεια Προγραμμάτων ΙΒ / Foundation IB Foundation
Διάρκεια Προγραμμάτων Παράλληλα με τη Β' και Γ' Λυκείου 30 ώρες/εβδ. Χ 9 μήνες Χ 2
+10 ώρες/εβδ. Ελληνικό πρόγραμμα
6 ώρες/εβδ. Χ 9 μήνες Χ 2
Διάρκεια Προγραμμάτων Παράλληλα μόνο με τη Γ' Λυκείου - 12 ώρες/εβδ. Χ 9 μήνες
Διάρκεια Προγραμμάτων το Καλοκαίρι μετά το Λύκειο - 30 ώρες/εβδ. Χ 2 μήνες
Διάρκεια Προγραμμάτων το Χειμώνα μετά το Λύκειο - 23 ώρες/εβδ. Χ 9 μήνες
Διάρκεια Προγραμμάτων ΙΒ / Foundation IB Foundation
Κόστος Διδάκτρων για ολόκληρη την Προετοιμασία (full time) 22-28,000 Euro 4,900 Euro
Κόστος Διδάκτρων για την Προετοιμασία (summer-εντατικό) - 2,800 Euro
Κόστος Βιβλίων για ολόκληρη την Προετοιμασία 200 Euro 0 Euro
Κόστος Πιθανής Υποστήριξης με Ιδιαίτερα Μαθήματα προεραιτικά αλλά όλοι αναγκάζονται & τελικά ξοδεύουν περί τα 15-20,000 Euro 0 Euro
Υπηρεσίες που Συμπεριλαμβάνονται στα Δίδακτρα Εστίες και διαδικασίες συμπεριλαμβάνονται στο κόστος. Εξέταστρα συμπεριλαμβάννται μέσα στο παραπάνω σύνολο.
Υπηρεσίες που ΔΕΝ Συμπεριλαμβάνονται στα Δίδακτρα Εξέταστρα 700 Εστίες και διαδικασίες από μαθητή
Σύνολο Εξόδων για Όλη την Προετοιμασία Γενικά 49,000 Euro 4,900 Euro
Δίδακτρα Λυκείου IB Foundation
Κόστος Διδάκτρων Β' & Γ' Λυκείου σε Ιδιωτικό Σχολείο με ΙΒ 22-28,000 Euro για τα 2 χρόνια με τη φοίτηση σε Ιδιωτικό Σχολείο+ΙΒ (πληρώνοντας και τα έξοδα των διδάκτρων του) δεν εισχύεται παραπάνω η Εισαγωγή στα Βρετανικά Παν/μια
Κόστος Β' & Γ' Λυκείου σε Δημόσιο Σχολείο πολύ δύσκολος ο συνδυασμός IB+Δημόσιο σχολείο, λόγω της ανάγκης μετάβασης στα campus των σχολείων που παρέχουν ΙΒ 0 Euro
Προαπαιτήσεις Εισαγωγής σε Πρόγραμμα ΙΒ / Foundation IB Foundation
Προαπαιτούμενο Επίπεδο Βαθμολογίας στο Σχολείο Μέσο Όρο 15 στα 20 στην Α' Λυκείου πάνω από τη βάση
Προαπαιτούμενο Επίπεδο Γλώσσας Lower οπωσδήποτε Lower ή Επίπεδο Lower
Μαθήματα και Ύλη Διδασκαλίας ΙΒ / Foundation IB Foundation
Αριθμός Ειδικών Μαθημάτων 6 5
Όγκος Ύλης Διδασκαλίας (Διδακτέα Ύλη) 2,000+ σελίδες ~700 σελίδες
Περιεχόμενο Ύλης Διδασκαλίας (Διδακτέα Ύλη) πλήρης η διδακτέα ύλη για κάθε μάθημα μόνο τα κεφάλαια που είναι απαραίτητα για την κατέυθυνση σπουδών
Βασικά Μαθήματα 1. Emglish
2. Mathematics
3. Greek
1. English & Study Skills
2. Computing
Μαθήματα Κατεύθυνσης και Επιλογής 4. Ένα από Social Sciences (Economics, Business, Psychology, Philosophy, History κλπ),
5. Ένα από Experimental Sciences (Biology, Chemostry, Physics),
6. Ένα από Visual Arts (Painting, Design, Music, Drama.
3. Ένα Μάθημα Κατεύθυνσης
4. Δεύτερο Μάθημα Κατεύθυνσης
5. Ένα Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
Σε Ποιους Μαθητές Ταιριάζει η κάθε Προετοιμασία IB Foundation
Ως προς το Χαρακτήρα των σπουδαστών και τον Τρόπο Μελέτης τους για όσους το επιλέγουν είναι σημαντική η ικανότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου ύλης και διάθεσης πολλών ωρών για μελέτη για όσους το επιλέγουν αρκεί η καλή παρουσία και η επιμελής παρακολούθηση - η ύλη είναι περιορισμένη στα απαραίτητα κεφάλαια κάθε κατέυθυνσης
Ως προς το Επίπεδο Αγγλικής Γλώσσας πριν την Προετοιμασία για όσους το επιλέγουν είναι ουσιαστική προαπαίτηση η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, μια και η έμφαση δίδεται στην πλήρη κάλυψη όλης της διδακτέας ύλης για όσους το επιλέγουν είναι αρκετή η γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Lower μια και η προετοιμασία περιέχει επαρκείς ώρες διδασκαλίας Αγγλικής γλώσσας
Ως προς την Ικανότητα να Διαβάζουν και να Αποδίδουν σε Οποιοδήποτε Μάθημα πρέπει να αποδίσει σε όλα τα μαθήματα ανεξαιρέτως αρκεί να αποδίδει στα μαθήματα κατεύθυνσης
Ως προς την Ικανότητα να Αντιμετωπίζουν Μεγάλες Εξετάσεις μίας Ευκαιρίας πρέπει να έχουν γερά νεύρα - λόγω μίας μοναδικής ευκαιρίας εξέτασης έχουν ήδη εξασφαλίσει το 40% του τελικού βαθμού κατά τη διάρκεια του έτους με εργασίες και προφορικά
Ως προς τη Δυνατότητα Συνδυασμού με το Ελληνικό Λύκειο (παράλληλη παρακολούθηση και των 2 προγραμμάτων) είναι εξαιρετικά δύσκολο λόγω του υπερβολικού φόρτου του ΙΒ μπορεί να παρακολουθεί παράλληλα με τη Β' και Γ' Λυκείου
Τρόπος Αξιολόγησης-Βαθμολογίας και Γραπτές Εξετάσεις IB Foundation
Εξεταζόμενη Ύλη όλη η ύλη του κάθε μαθήματος μόνο τα απαραίτητα κεφάλαια για την κάθε ειδικότητα
Δυσκολία Εξετάσεων σε όλη τη διδακτέα ύλη μόνο στη διδαχθείσα ύλη
Σύνθεση Βαθμολογίας Εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο 20% οι εργασίες και των δύο ετών
80% εξετάσεις Ιουνίου της δεύτερης χρονιάς μόνο

(εξαιρείται η κατεύθυνση Arts που μετράει ως 40% εργασίες και 60% τελικές εξετάσεις)
40% εργασίες & προφορικά έτους
10% εξετάσεις Φεβρουαρίου
50% εξετάσεις Ιουνίου
Επανεξέταση Μαθημάτων (σε περίπτωση αποτυχίας) όχι ναι
Ειδικά Χαρακτηριστικά των ΙΒ / Foundation IB Foundation
Βαθμοί Πρόσβασης-Επιτυχίας από 40% (βάση) και άνω
Τρόπος Διδασκαλίας της Ύλης περισσότερο Φροντιστηριακού τύπου Πανεπιστημιακού τύπου
Εξειδίκευση της Προετοιμασίας γενικότερη προετοιμασία ειδικότερη προετοιμασία
Εξοικείωση με τις συνθήκες Φοίτησης στο Βρετανικό Πανεπιστήμιο μόνο όσον αφορά στην σύνταξη εργασιών πλήρης εξοικείωση
Εξοικείωση με τη Διδασκαλία των Πανεπιστημιακών Σπουδών λυκειακού τύπου διδασκαλία πλήρης προσομοίωση
Σε Ποιες Χώρες γίνονται Δεκτά τα ΙΒ / Foundation σε όλες στις χώρες με Βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα
Πιστοποίηση Γλώσσας για Εισαγωγή μέσω ΙΒ / Foundation IB Foundation
Είδος Πιστοποίησης Γλώσσας που Απαιτείται IELTS IELTS ή TOEFL
Δυσκολία Πιστοποίησης Γλώσσας κανονική κανονική (με μεγαλύτερη ευελιξία)
Επανεξέταση Γλώσσας (σε περίπτωση αποτυχίας) εφικτή αλλά σε περιορισμένα χρονικά πλαίσια εφικτή αλλά με πιό ευέλικτα χρονικά πλαίσια
Βαθμοί Πρόσβασης-Επιτυχίας 6-6.5 IELTS 6-6.5 IELTS
95-100 TOEFL
Πιστοποίηση Γλώσσας για Εισαγωγή μέσω ΙΒ / Foundation IB Foundation
Είδος Πιστοποίησης Γλώσσας που Απαιτείται IELTS IELTS ή TOEFL
Δυσκολία Πιστοποίησης Γλώσσας κανονική κανονική (με μεγαλύτερη ευελιξία)
Επανεξέταση Γλώσσας (σε περίπτωση αποτυχίας) εφικτή αλλά σε περιορισμένα χρονικά πλαίσια εφικτή αλλά με πιό ευέλικτα χρονικά πλαίσια
Βαθμοί Πρόσβασης-Επιτυχίας 6-6.5 IELTS 6-6.5 IELTS
95-100 TOEFL
Πρόσβαση σε Ειδικότητες & Παν/μια μέσω ΙΒ / Foundation IB Foundation
Πρόσβαση σε όλες τις Ειδικότητες Σπουδών πλην Ιατρικών σχολών ναι ναι
Πρόσβαση σε όλα τα Πανεπιστήμια πλην των Oxford, Cambridge, Imperial, LSE ναι ναι
Πρόσβαση στα Πανεπιστήμια Oxford και Cambridge ναι
(αλλά η πιθανότητα αποδοχής είναι μικότερη λόγω της δυσκολίας των επιπρόσθετων ειδικών εξετάσεων)
όχι
Πρόσβαση στα Πανεπιστήμια Imperial, LSE ναι
(αλλά η πιθανότητα αποδοχής τελικά είναι πολύ μικρή λόγω πολύ υψηλών βάσεων)
όχι
Πρόσβαση στις Ειδικότητες Ιατρικής, Κτηνιατρικής ναι
(αλλά η πιθανότητα αποδοχής είναι πολύ μικρότερη από τις Ελληνικές Ιατρικές σχολές)
όχι
Πρόσβαση στις Ειδικότητες Οδοντιατρικής, Φυσιοθεραπείας ναι
(αλλά η πιθανότητα αποδοχής είναι πολύ μικρότερη από τις Ελληνικές αντίστοιχες σχολές)
όχιΠηγή: http://www.networkfoundation.gr